În urma inițiativei celor șapte organizații, și anume Asociația Stațiunilor Balneare și Balneoclimaterice din România, Asociația Clusterelor din România-CLUSTERO, Fundația Amfiteatru, Organizația Patronală a Turismului Balnear din România, Asociația Română de Balneologie, Asociația de Turism Medical și Autoritatea Națională pentru Turism; a avut loc conferința de constituire aClusterului Regional Balneoturistic ”Muntenia”, Regiunea Sud -România.

Conferința s-a desfășurat în Hotel Parc din orașul Amara, pe data de 26. august 2014 și a fost deschis de către primarul orașului, dl. Victor Moraru. După cuvântul de bun-venit al primarului, deschiderea oficială a fost completată de cuvintele Liderului Grupului Parlamentar P.S.D., Deputatul Colegiului nr.2. Dl. Marian Neacșu a accentuat natura clusterului prin care apare fenomenul de autoreglementare și care totuș implică o strategie generală.

În continuare, dl. Vajda Lajos, vicepreședintele Asociației Clusterelor din România, CLUSTERO, a ținut o prezentare cuprinzătoare privind clusterele în general și conceptul clusterelor regionale balneoturistice. Deasemenea, dl. Vajda a precizat necesitatea implicării parlamentului pentru a avea succes în domeniu și pentru realizarea consorțiului.

Dl. Victor Moraru, pentru concretizarea bazei privind constituirea Clusterului Regional Balneoturistic ”Muntenia”, a prezentat protocolul de constituire, accentuând misiunea, viziunea, scopul, obiectivele și competența clusterului.

Cele prezentate au fost comentate de către Consilierul Ministerului Delegat pentru IMM. Mediu de Afaceri și Turism, Marius Andra. Domnul Consilier a afirmat că pentru ca Amara să devină a satiune ”fantastică” trebuie valorificate toate resursele existente, nu numai nămolul, iar un punct forte al stațiunii este poziția apropiată de București. Pentru sprijinirea clusterelor blaneoturistice, este indispensabilă tranformarea ideilor în acte normative, iar pentru a se stabili în topul listelor europene trebuie inclus factorul de inovare.

În cadrul conferinței au avut loc mici intervenții, discursuri și concluzii. Dl. Nicu Rădulescu, președinte – Organizația Patronală a Turismului Balnear, a vorbit despre inițiativele celor patru asociații mari și despre dispersia stațiunilor în prisma influențării industriei medicamentelor, cu scopul primordial de a dezvolta sațiunile balneoturistice, de a dezvolta comunitatea, de a crea locuri de muncă, etc.

Dl. Aurel Borșan, președintele Fundației Amfiteatru, a remarcat faptul că primul pas pentru un cluster regional coerent este realizarea agendei plublice corecte, iar prin asocierea actorilor cu interese pe termen scurt și a actorilor cu interese pe termen mediu și lung se pot realiza produse turistice durabile, clusterul fiind a soluție. Important este, în opinia dlui președinte, ca managementul clusterelor să reușească să armonizeze cu actorii, ”sunt idei, sunt proiecte, sunt specialiști, important este ca cineva să conducă pe acest grup…”. Dl. Borșan a atras atenția asupra săptămânii turismului de sănătate, care va avea loc în perioada de 21.-26. octombrie 2014.

Președintele Asociației Române de Turism Medical a ridicat problematica exportului și a globalizării privind serviciile medicale pe nivelul Uniunii Europene. Dl. Alexandru Constantin susține promovarea României ca destinație turistică de sănătate.

Autoritatea Națională pentru Turism, reprezentat de președintele Răzvan Filipescu susține dezvoltarea domeniul balneoturismului în așa fel încât acesta să devină un mediu atractiv atât pentru vizitatori, cât și pentru investitori, cu obiective generale care să se concentreze în jurul următoarelor compontente: brand, inovație (agrement), calitatea serviciilor și sustenabilitate. ”Cred în turismul balnear românesc!”- afirmă dl. Președinte.

În concluzie, dl. Marius Andra subliniază faptul că în cazul clusterelor este vorba de un parteneriat de tipul privat-public, iar această sintagmă trebuie conceput și dezvoltat.

La conferință a fost prezent consilierul local al orașului Brezea și primarul orașului Pucioasa, Bădău Dănuț și președintele Federației Naționale GAL, Alexandru Potor.

Evenimentul a fost încheiat cu semnarea protocolului de constituirea a clusterului .

Lasă un răspuns

Post Navigation