Concluziile Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate, ediția a VIII-a

Desfășurată la Râmnicu Vâlcea, în perioada 21-23 aprilie 2016, cea de-a VIII-a ediție a Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate a contribuit la clarificarea problematicii domeniului și a furnizat elementele esențiale pentru acțiunile viitoare, pe termen scurt, mediu și lung.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, membrii ai mediului academic și de cercetare, conducători ai principalelor organizații patronale și profesionale de profil, specialiști din domeniul sănătății, turismului și dezvoltării comunitare etc. În mod deosebit, au fost apreciate prezența și intervențiile dnei Diana Loreta Păun (Consilier de Stat la Administrația Prezidențială), dnei Corina Pop (Secretar de Stat la Ministerul Sănătății), dlui Vasile Cepoi (președinte ANMCS), a reprezentanților Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, a reprezentantului Autorității Naționale de Turism.

Ediția a VIII-a a fost definită ca un ”think thank” matur și responsabil, prezentările și intervențiile configurând cu competență și profesionalism axele de lucru pentru țara noastră, precum și etapele care trebuie parcurse în perioada imediat următoare.

Au fost clarificate modalitățile de conlucrare între operatorii implicați în turismul de sănătate și, de asemenea, au fost asumate obiectivele și programele concrete (definitivarea programului „Sănătate și longevitate în România”, elaborarea de produse turistice competitive, lansarea de site-uri specializate). Clusterul „Sănătate România” va scoate pe piață primele produse de turism de sănătate destinate turismului internațional în perioada imediat următoare (20-30 de zile).

S-a reiterat, cu exemple concrete și statistici, dinamica domeniului din alte țări și faptul că România nu există încă pe harta destinațiilor de turism de sănătate. Mai mult, s-au vehiculat cifre impresionante care pleacă din țară pentru tratamente și intervenții medicale, la care se adaugă serviciile complementare.

Turismul de sănătate este în atenția guvernelor și mediului privat din tot mai multe țări, fiind considerat ca soluție de finanțare a sistemului de sănătate (public și privat). De aceea, este nevoie de sprijin din partea autorităților publice, pentru promovarea ofertelor și programelor românești de turism de sănătate la evenimentele internaționale (târguri, congrese etc.), precum și prin implicarea birourilor de turism ale României, a ambasadelor, reprezentanților economici etc.

S-a subliniat că există bariere administrative, artificiale, care diminuează drastic competitivitatea companiilor românești (spre exemplu avizele tehnice ale Ministerului Sănătății se transformă în aprobări de oportunitate a investițiilor private. În această privință suntem unici, cel puțin în Europa. Pentru a realiza investiția, investitorii recurg deseori la instanță, cu toate consecințele: timp pierdut, resurse pierdute, scoaterea de pe piață a companiilor românești etc.);

La calitatea actului medical/tratamentului, se adaugă ospitalitatea profesionalizată. Fluxul turistic, începând de la acordarea vizei (unele țări au regim preferențial pentru turiștii care cumpără astfel de pachete), până la locul de cazare (transport, informarea turistică etc.) este necesar a fi canalizat prin instrumente adecvate.

Pacientul/turistul consumă o experiență bazată pe identitate. Pe lângă tratament/refacere, acesta se va bucura de peisaj, de produsele tradiționale locale etc. De aceea, modul în care se va administra procesul de ospitalitate (inclusiv serviciile medicale) va trebui să țină seama că ospitalitatea este un teren al administrării integrate și conlucrării între mai mulți factori/structuri, instituții. S-a invocat lipsa unor mecanisme specifice managementului destinației turistice. În acest sens, se dorește colaborarea și întâlnirea, oferind astfel prilejul unor discuții pe aceste teme.

Au fost prezentate investiții realizate în ultimii ani în stațiunile balneare care pot asigura infrastructura necesară pentru sejururi de refacere și relaxare pentru cei veniți pentru diferite operații, dar și pentru tratamente cu factori naturali de cură, din care România excelează.

Valorificarea resurselor naturale cu valoare terapeutică funcționează pe principiile exploatării resurselor de tip gaze, cărbune, petrol, deși ele se referă strict la dezvoltarea comunităților locale și, de aceea, trebuie implicați factorii responsabili (autorități locale, dar și RAMN, Centrala Sării etc.). În acest sens, OPTBR, Asociația de Balneologie pot oferi soluții și expertiză.

Problematica acestui sector se află în atenția autorităților și asociațiile de specialitate depun eforturi pentru soluționarea lor cât mai rapidă.

Accesarea fondurilor europene este restricționată de diverse constrângeri ad-tive (spre exemplu, deși o localitate dispune de resurse minerale cu valoare terapeutică, nu poate accesa fonduri destinate domeniului, pentru că nu este acreditată ca stațiune balneoturistică). În general, tipul de acreditări în domeniu este depășit și, oricum, inutil. Etatizarea excesivă și o birocratizare de dragul birocratizării blochează competitivitatea potențialului românesc pe piața externă.

Utilizarea avantajelor Directivei 2011/24 UE presupune implicarea autorităților statului. În acest sens, am identificat împreună cu dna Camelia Tărniceru (director la ANT) posibilitățile de intervenție imediată (informații despre asiguratorii din Europa, posibilitatea participării la unele târguri etc.), dar și coordonatele de acțiune pe termen mediu și lung, în privința unei promovări specializate.

Participanții au apreciat programul dedicat turismului de sănătate, în general, și activitatea clusterului ”Sănătate România”.

În urma evaluării, Clusterului Medical „Sănătate România” de către Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor/ European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), i-a fost acordat calificativul „Bronz”, pentru Excelența Managementului Clusterului. Acest proces s-a desfășurat în conformitate cu Iniţiativa Europeană pentru Excelenţa Clusterelor, (ECEI) lansată în anul 2009 de către Uniunea Europeană prin Programul de Competitivitate și Inovație. Acordarea calificativului „Bronz” pentru Excelența Managementului Clusterului pentru o perioadă de doi ani reprezintă validarea la nivel european a orientării către atingerea excelenței de către Clusterul Medical Sănătate România în domeniul sănătății și al științelor medicale. Evaluarea ESCA s-a focalizat pe analiza managementului Clusterului Medical Sănătate România, de către Fundația Amfiteatru, pe șase dimensiuni: structură, management și coordonare, strategie, finanțare, realizări, vizibilitate și servicii oferite. Această recunoaștere este un pas important pentru evoluția Clusterului Medical Sănătate România și consolidarea acestuia pe piața internă și internațională.

Organizatorii evenimentului vor asigura accesul la întreg conținutul forumului, pentru instituțiile și persoanele interesate.