Turismul a fost mult timp recunoscut drept o strategie de dezvoltare economică care aduce venituri, de aceea, fiind considerată drept una dintre industriile cu cea mai rapidă creştere din lume, numeroase comunităţi caută modalităţi de a stabili relaţii comerciale în această vastă şi productivă industrie pentru a capta beneficiile economice de dezvoltare pentru comunitatea locală.

Ca şi în alte domenii ale vieţii sociale, protecţia dreptului la sănătatea individului şi a societăţii în ansamblul ei constituie o prioritate naţională, de aceea, în acest context, se remarcă prezenţa fenomenului turismului medical care are un impact enorm nu numai pentru pacient, ci şi asupra societăţii datorită implicaţiilor economico-sociale asupra mediului de afaceri, precum şi asupra sectoarelor medicale.
Astăzi, bolile sunt parte a existenţei tuturor, cu toate acestea, individul încă nu a acceptat înfrângerea şi a eliminat barierele către o viaţă sănătoasă, iar în această căutare de existenţă, distanta este un obstacol mic, mai ales când modernitatea pune la dispoziţe atâtea facilităţi.
Acest aspect a fost susţinut de agenţiile de turism şi de mass-media care descria practica de a călători dincolo de graniţele internaţionale pentru a obţine de îngrijire a sănătăţii drept un mod inedit unde, datorită disponibilităţii şi a tehnicii medicale moderne, nevoia se îmbină armonios cu relaxarea. Toate aceste elemente au reuşit să adauge atât de multă credibilitate acestui fenomen încât astăzi, viitorul turismului medical arată din ce în ce mai promiţător, unele ţări înregistrând în urma practicării acestei forme de turism o creştere anuală de 30%; asta înseamnă că turismul medical este cu siguranţă o parte din nivelul următor al globalizării.

A îngriji viaţa şi sănătatea semenilor înseamnă pentru sistem că şi-a însuşit o poziţie morală imparţială, principii etice înalte care se traduc prin fapte la nivel comunitar, subliniind astfel inviolabilitatea vieţii şi responsabilitatea fiecărui om faţă de viaţa celor din jur, dar şi faţă de propria sa viaţă, iar îndatorirea întregului personal este de a veghea permanent la viaţa semenilor în orice stadiu al ei, respectând principiile bioetice ale îngrijirii bolnavilor în spiritul respectării demnităţii umane şi îndatoririi tuturor membrilor unei comunităţi.

Un astfel de exemplu îl constituie Singapore, un hub de turism medical aflat în curs de dezvoltare, care, în încercarea de a atrage turişti din diferite ţări, se instruieşte continuu pentru a asigura cele mai ridicate standarde de îngrijire în sectorul sănătăţii.

În prezent, turismul medical în Asia constituie 12, 7 % din exporturile turismului din întreaga lume, liderii de piaţă fiind Singapore, Thailanda şi India.

La prima vedere, Singapore se descrie ca fiind un oraş dinamic, amplasat strategic, cu o infrastructură excelentă, bogat în contrast şi culoare, a reuşit să devină o destinaţie nu doar pentru mediul de afaceri şi de agrement, ci şi pentru segmentul medical care oferă preţuri accesibile şi condiţii de siguranţă.

Construit pe o moştenire de excelenţă, siguranţă şi încredere, Singapore a parcurs un drum lung până a devenit lider în serviciile de asistenţă medicală din regiune, reuşind să adune medici instruiţi la cele mai bune centre, cu ajutorul cărora a putut să dobândească la nivel mondial reputaţia de hub-ul medical bazat pe cercetare fundamentală şi clinică cu cea mai rapidă creştere din lume.

Singapore dispune 14 de spitale publice şi centre de specialitate – în sectorul public, oferind îngrijire pentru 80% dintre pacienţii rezidenţi. Dispune, de asemenea, de 16 spitale private şi un număr considerabil de clinici aflate tot în sistem privat, fiecare unitate medicală considerabilă fiind acreditată JCI. Aceste spitale şi centre de specialitate efectuează diverse cercetări şi expertize pentru stimularea cercetării biomedicale şi pentru a dezvolta noi tratamente.

Segmentul de pacienţi care aleg ca destinaţie Singapore vin pentru o întreagă gamă de îngrijiri medicale – de la screening-ul de sănătate şi servicii de wellness la îngrijiri de specialitate cum ar fi proceduri chirurgicale, cardiologie, neurologie, obstetrică – ginecologie, oncologie, oftalmologie, transplant de organe, ortopedie şi pediatrie; sectorul medical din Singapore excelează în domenii precum cardiologie, oftalmologie şi oncologie.

Turiştii care aleg ca destinaţie Singapore sunt dispuşi să plătească preţuri ridicate şi preferă secţiile de clasa A, datorită procedurilor mai complexe. Mai mult, străinii sunt loiali medicului lor şi revin pentru consultări ulterioare.

Îngrijirea sănătăţii este un domeniu în care Singapore poate excela datorită potenţialului tehno-economic pe care îl deţine – oraşul este situat pe rutele aeriene şi maritime, lângă marile pieţe din Indonezia, India, Asia de Nord si Orientul Mijlociu.  Pe lângă aceste coordonate, un punct în plus îl constituie atât experienţa în domeniul turismului, faptul că facilităţile sale nu sunt afectate de conflicte sociale dar mai ales reuşita profesională din sectorul medical din ultimele decenii care a înregistrat progrese semnificative, punând la punct noi metode de investigaţii şi tratament al căror efect final este creşterea speranţei de viaţă a pacienţilor.

Este incontestabil faptul că în problemele de sănătate, relaţia dintre om şi mediu este foarte strânsă deoarece, pentru a-şi menţine sănătatea, organismul are nevoie de anumite condiţii optime de mediu şi de satisfacerea unor anumite nevoi fundamentale, dar mai ales de informaţie.

Un stil de viaţă sănătos este unul dintre principiile specifice societăţii democratice în care se respectă normele morale, regulile sociale şi principiul egalităţii conform căruia toţi oamenii sunt egali în drepturi şi demnitate; turismul de sănătate este una dintre realizările reformei sănătate care promovează acest concept a omului sănătos care are ca scop nu numai identificarea şi tratarea unor anumite boli, ci şi îmbunătăirea calităţii vieţi.