Despre noi

PrintFUNDATIA AMFITEATRU
Fundația Amfiteatru este o organizație non-profit și non-guvernamentală, a cărei misiune este să contribuie la modernizarea României prin punerea în valoare a capitalul uman în contextul dezvoltării societăţii cunoașterii și al accelerării proceselor de integrare europeană și globalizare. A derulat o multitudine de programe acoperind un cadru larg de activitate. Indiferent, însă, de tipul programului său de domeniul de activitate, ne-am sprijinit întotdeauna pe același set de valori.
·    Integritatea programelor, proiectelor, precum și a celor care fac ca acestea să fie realizate cu succes;
·    Spiritul întreprinzător și inițiativa, încrederea în forțele proprii, leadershipul;
·    Comportamentul responsabil;
·    Cunoașterea, respectul și adaptarea la specificul local;
·    Idei inovatoare;
·    Viziune globală, acțiune locală.
Află mai multe.

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
Colegiul Medicilor din Romania are ca principal obiect de activitate apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
Colegiul Medicilor din Romania este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
Ca autoritate publica in domeniu, Colegiul Medicilor din Romania participa la elaborarea programelor de sanatate si a actelor normative care reglementeaza domeniul medical si realizeaza atributiile conferite de Legii 74/1995 si alte legi speciale.
Ca organizatie profesionala Colegiul medicilor din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica.
Colegiul Medicilor din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului medical din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale. Pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor conferite de lege Colegiului Medicilor din Romania pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte state.
La nivel teritorial aceste atributii sunt exercitate de consiliile judetene si cel al Municipiului Bucuresti, conform principiului descentralizarii si subsidiaritatii.
Forumul National pentru Turismul de Sanatate este organizat cu participarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului.
Evenimentul devine astfel o platforma de comunicare intre reprezentatii domeniului sanitar si reprezentantii domeniului turismului creand premisele implementarii protocolului semnat de Colegiul Medicilor din Romania, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului.